Kontakt

Ing. Dušan Neubauer – BAUER creative

info,bauercreative,sk

IČO: 30930057

DIČ: 1030801211

Nie som platiteľ DPH.

Zapísaný na OÚ v Nitre, 403-7580 č. OŽP-C/2007/06141-2/CR1.